AGENSI DAN SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN

a) Jabatan-jabatan

 1. Jabatan Mufti Negeri Kedah
 2. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah
 3. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman (JHEAINK)
 4. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah
 5. Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah (JKR)
 6. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah (JPS)
 7. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah (PLANMalaysia@Kedah
 8. Jabatan Perhutanan Negeri Kedah
 9. Jabatan Pertanian Negeri Kedah
 10. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah Darul Aman
 11. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman (JKM)

b) Badan Berkanun

 1. Majlis Agama Islam Negeri Kedah (MAIK)
 2. Lembaga Zakat Negeri Kedah (LZNK)
 3. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah (LSANK)
 4. Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah Darul Aman
 5. Lembaga Kemajuan Penanam-Penanam Padi Negeri Kedah Darul Aman
 6. Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman
 7. Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK)
 8. Majlis Sukan Negeri Kedah (MSN Kedah)
 9. Perbadanan Stadium Negeri Kedah (PSNK)
  Perbadanan
 10. Perpustakaan Awam Negeri Kedah
 11. Yayasan Islam Negeri Kedah Darul Aman (YINK)

c) Syarikat Berkaitan Kerajaan

 1. Syarikat Air Darul Aman Sdn. Bhd. (SADA)
 2. Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (UNISHAMS)
 3. Bina Darulaman Berhad (BDB)
 4. Permodalan Kedah Berhad (PKB)
 5. Invest Kedah Berhad (IKB)
 6. Perbadanan Menteri Besar Kedah (MBI Kedah)
 7. Institut Pengurusan dan Integriti Negeri Kedah (INSPIN)

a) Jabatan-jabatan

1. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)

2. Pejabat Kemajuan Negeri (ICU)

3. Mahkamah Tinggi Alor Setar/ Mahkamah Negeri Kedah
4. Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah
5. Markas Briged Keenam Infantri Malaysia
6. Polis Diraja Malaysia Negeri Kedah
7. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
8. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
9. Kastam Diraja Malaysia Negeri Kedah
10. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Negeri Kedah
11. Politeknik Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah
12. Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim
13. Kolej Tentera Udara
14. Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah
15. Markas Wilayah Laut 3
16. Bahagian Rancangan Pembangunan, Pejabat JPBD, Pejabat Projek Zon Utara
17. Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Negeri Kedah
18. INTAN Wilayah Utara (Institut Tadbiran Awam Negara)
19. Jabatan Pilihan Raya Negeri Kedah
20. Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah
21. Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kulim
22. Kolej Matrikulasi Kedah
23. Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Kedah
24. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
25. Jabatan Laut Malaysia Wilayah Utara
26. Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah
27. Jabatan Audit Negara Cawangan Negeri Kedah
28. Majlis Keselamatan Negara Negeri Kedah
29. Cawangan Pelaksanaan Projek Wilayah 1, Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan, Kedah
30. Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Negeri Kedah
31. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah
32. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan Negeri Kedah
33. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negeri Kedah
34. Jabatan Perangkaan Malaysia Cawangan Negeri Kedah/Perlis
35. Institut Latihan Perindustrian (Jitra) Kedah
36. Jabatan Bantuan Guaman Negeri Kedah
37. Jabatan Penjara Malaysia Negeri Kedah
38. Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Kedah
39. Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Kedah
40. Arkib Negara Malaysia Cawangan Kedah/Perlis
41. Jabatan Tenaga Kerja Negeri Kedah
42. Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah
43. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Negeri Kedah
44. Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Kedah/Perlis/Pulau Pinang
45. Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kedah
46. Jabatan Perikanan Negeri Kedah
47. Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Negeri Kedah
48. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, Negeri Kedah
49. Jabatan Kemajuan Masyarakat Negeri Kedah
50. Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah
51. Jabatan Perhubungan Perusahaan Negeri Kedah/Perlis
52. Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Kedah
53. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman (PERHILITAN) Negeri Kedah
54. Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Negeri Kedah
55. Kementerian Pelajaran Negeri Kedah
56. Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) Negeri Kedah
57. Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Jitra
58. Seksyen Keselamatan Pembangunan Sempadan Thailand, Bahagian Pengurusan Sempadan Darat, Majlis Keselamatan Negara
59. Agensi Dadah Kebangsaan Negeri Kedah
60. Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia (AKSEM)
61. Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Kedah
62. Batalion Ke 5 Rejimen Sempadan
63. Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran/Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Negeri Kedah, Kementerian Dalam Negeri
64. Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR) Negeri Kedah
65. Jabatan Laut Semenanjung Malaysia
66. Biro Tatanegara Negeri Kedah
67. Jabatan Pertahanan Awam Negeri Kedah
68. Jabatan Meteorologi Kedah

b) Badan Berkanun

1. Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)

2. Lembaga Pertanian Muda (MADA)

3. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

4. Universiti Utara Malaysia (UUM)
5. Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Kedah
6. PERKESO Negeri Kedah
7. Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kedah
8. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Kedah
9. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) Kedah
10. Lembaga Getah Malaysia (LGM) Kedah
11. Majlis Amanah Rakyat (MARA) Negeri Kedah
12. Lembaga Tabung Haji (LTH) Negeri Kedah
13. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
14. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
15. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Negeri Kedah
16. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) Negeri Kedah/Perlis
17. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Negeri Kedah
18. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) Kedah/Perlis
19. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) Negeri Kedah
20. Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Negeri Kedah
21. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
22. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
23. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Kedah
24. Lembaga Penggalakkan Pelancongan Malaysia Kedah/Perlis
25. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM)
26. Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SMECorp)
27. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Negeri Kedah/Perlis
28. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
29. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Wilayah
30. Institut Kemahiran MARA Alor Setar
31. Muzium Arkeologi Lembah Bujang

c) Syarikat Berkaitan Kerajaan

1. Tenaga Nasional Berhad (TNB) Kedah
2. Telekom Malaysia Berhad (TM) Kedah dan Perlis
3. Malaysia Airports Sdn. Bhd.
4. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan Berhad (FELCRA) Wilayah Utara
5. Percetakan Nasional Malaysia Berhad (PNMB)
6. Penerbangan Malaysia (MAS)
7. POS Malaysia Berhad Kedah/Perlis
8. Bank Simpanan Nasional (BSN) Kedah/Perlis
9. Amanah Raya Berhad
10. Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
11. Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)
12. SIRIM Berhad Wilayah Utara

1. Persatuan Pegawai Tadbir Negeri Kedah

2. Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia (PUSPANITA)

3. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM)

4. Koperasi Pegawai-Pegawai Tadbir Negeri Kedah Darul Aman Berhad