KERAJAAN ELEKTRONIK (E-GOVERNMENT)

myHRMIS

Aplikasi MyHRMIS Mobile merupakan aplikasi mudah alih terbaharu JPA yang merangkumkan kesemua fungsi dalam aplikasi MyHRMIS sedia ada iaitu MyHRMIS Cuti, MyHRMIS Profil, MyHRMIS eGL, MyHRMIS Self Check, MyHRMIS Care dan MyHRMIS Keluar Pejabat.
Kesemua fungsi yang terdapat dalam aplikasi MyHRMIS sedia ada boleh diakses dalam aplikasi terbaharu ini dalam bentuk paparan yang lebih ringkas, kemas dan menarik.

 

 

 

i. Pengurusan latihan beroperasi sepenuhnya secara dalam talian (online) melalui
SISTEM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA.

ii. Penjawat awam lantikan baharu WAJIB berdaftar sebagai ahli ePSM di alamat portal
epsm.kedah.gov.my.

iii. Penjawat Awam Negeri Kedah WAJIB menggunakan sistem ePSM untuk aplikasi berikut:

 

 

iKEDAH

Aplikasi mudah alih iKEDAH ialah satu inisiatif baharu oleh Pejabat         Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman dalam menyediakan saluran maklumat pantas Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman   kepada   rakyat menggunakan telefon pintar masing-masing. Informasi Kerajaan Negeri Kedah menjadi mudah, cepat dan meluas kepada semua rakyat, pelancong dan pembekal perkhidmatan.

Maklumat yang disediakan adalah seperti yang berikut:

1. Notifikasi                                     9. iCutiKedah
2. iWarta Kedah                           10. iMajlis
3. iPengumuman                          11. iAduan
4. iDirektori                                    12. iRating
5. iNegeri                                       13. iAduan
6. iMarketKedah
7. iTender/Sebut harga
8. iBayaq

 

 

SISTEM BAYARAN SECARA DALAM TALIAN ibayaq

  • Satu portal yang dibangunkan bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat sistem perkhidmatan bayaran dalam talian. Inisiatif yang diwujudkan ini memudahkan urusan pembayaran cukai tanah, sewa perumahan, pinjaman pendidikan, pinjaman usahawan dan pendaftaran kontraktor (iDAFTAR).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Memastikan anggaran belanjawan negeri disediakan dengan cekap dan berkesan dalam tempoh yang ditetapkan
• Memastikan perbelanjaan dibuat dengan kebenaran seperti waran peruntukan dalam tempoh yang ditetapkan.
• Memastikan perbelanjaan dilakukan mengikut kaedah dan peraturan kewangan yang ditetapkan