PENGENALAN SISTEM PENTADBIRAN NEGERI

Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa kerajaan negeri melalui Dewan Undangan Negeri (DUN) mempunyai kuasa untuk menggubal sebarang undang-undang menurut bidangkuasa negeri dan asalkan tidak berlawanan dengan bidangkuasa persekutuan. 

Butiran 4 Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan menggariskan pembahagian bidangkuasa yang dikenali sebagai senarai negeri.

  • Senarai – senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan

  • Perlembagaan Persekutuan – Perhubungan Antara Persekutuan Dengan Negeri-Negeri

Bab 1 – Pembahagian kuasa perundangan

Perkara 73.
Takat undang-undang persekutuan dan Negeri.

Perkara 74.
Hal perkara undang-undang persekutuan dan Negeri.

Perkara 75.
Ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang Negeri.

Jika mana-mana undang-undang Negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu hendaklah mengatasi undang-undang Negeri dan undang undang Negeri itu adalah tidak sah setakat yang tidak selaras itu.

Perkara 76.
Kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang bagi Negeri-Negeri dalam hal-hal tertentu.

Perkara 76A.
Kuasa Parlimen untuk Memperluas Kuasa Perundangan Negeri.

Perkara 79.
Perjalanan kuasa perundangan bersama.

  • Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah – Agama Negeri

Perkara 33A.
Maka agama negeri ini hendaklah agama Islam Ahli Sunnah Waljamaah seperti yang dipegang dan diamalkan di dalam Negeri ini sehingga ini:

Akan tetapinya agama-agama yang lain boleh diamalkan oleh penganut-penganutnya dengan aman dan damai dalam sebarang bahagian Negeri ini.