PENGENALAN SISTEM PENTADBIRAN NEGERI

I. Struktur Pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah

i. Pemegang Taruh Dan Pelanggan

*Sumber Pelan Strategik Pejabat SUK 2019- 2023

*Sumber Pelan Strategik Pejabat SUK 2019- 2023

Nota:

 

II. Pentadbiran dan Pengurusan Agensi/Jabatan Kerajaan Negeri Kedah

Maklumat yang terdapat dalam kit ini adalah panduan umum sahaja kepada peserta di bawah kelolaan INSPIN. Ia adalah tertakluk kepada apa-apa pindaan dan rujukan terperinci dalam Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang lain yang berkaitan. Pihak INSPIN tidak bertanggungjawab kepada apa-apa kerugian atau liabiliti daripada penggunaan maklumat dalam kit ini.