LATAR BELAKANG NEGERI KEDAH

  • Keluasan dan Jumlah Populasi
  • Demografi
  • Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Negeri Kedah
  • Potensi Dan Cabaran Pembangunan
  • Pelan Pembangunan Kedah 2035

Kedah atau juga dikenali sebagai Kedah Darul Aman merupakan salah satu daripada 14 negeri di Malaysia. Kedah terletak di utara Semenanjung Malaysia dan memiliki keluasan 9,425 km persegi. Tanah besar mempunyai rupa bumi yang agak rata, yang digunakan untuk menanam padi.

Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa kerajaan negeri melalui Dewan Undangan Negeri (DUN) mempunyai kuasa untuk menggubal sebarang undang-undang menurut bidangkuasa negeri dan asalkan tidak berlawanan dengan bidangkuasa persekutuan. 

 

Butiran 4 Senarai II Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan menggariskan pembahagian bidangkuasa yang dikenali sebagai senarai negeri.

 

  • Senarai - senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan

 

BIL

SENARAI NEGERI

1

Hal Ehwal Agama Islam

2

Tanah

3

Pertanian dan perhutanan

4

Kerajaan Tempatan

5

Perkhidmatan lain berciri tempatan seperti rumah tumpangan, tanah perkuburan, tempat kurungan binatang, pasar dan perlesenan panggung/panggung wayang/tempat hiburan awam

6

Kerja-kerja negeri dan kerja air

7

Jentera pentadbiran kerajaan negeri

8

Hari kelepasan negeri

9

Perwujudan kesalahan perkara berkaitan senarai negeri

10

Siasatan bagi maksud negeri

11

Tanggung rugi berkenaan perkara dalam senarai negeri

12

Penyu dan menangkap ikan di sungai

12A

Persekutuan, muzium serta rekod purba-kala dan sejarah dan peninggalan zaman purba

 

 

  • Perlembagaan Persekutuan - Perhubungan Antara Persekutuan Dengan Negeri-Negeri

 

Bab 1 - Pembahagian kuasa perundangan

 

Perkara 73.       Takat undang-undang persekutuan dan Negeri.

 

Perkara 74.       Hal perkara undang-undang persekutuan dan Negeri.

 

Perkara 75.       Ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang Negeri.

 

Jika mana-mana undang-undang Negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan itu hendaklah mengatasi undang-undang Negeri dan undang undang Negeri itu adalah tidak sah setakat yang tidak selaras itu.

Perkara 76.       Kuasa Parlimen untuk membuat undang-undang bagi Negeri-Negeri dalam hal-hal tertentu.

Perkara 76A.     Kuasa Parlimen untuk Memperluas Kuasa Perundangan Negeri.

Perkara 79.       Perjalanan kuasa perundangan bersama.

 

  • Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Kedah - Agama Negeri

 

Perkara 33A.     Maka agama negeri ini hendaklah agama Islam Ahli Sunnah Waljamaah seperti yang dipegang dan diamalkan di dalam Negeri ini sehingga ini:

Akan tetapinya agama-agama yang lain boleh diamalkan oleh penganut-penganutnya dengan aman dan damai dalam sebarang bahagian Negeri ini.