APLIKASI JABATAN

myHRMIS

 

  • Pengurusan latihan beroperasi sepenuhnya secara dalam talian (online) melalui SISTEM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA e-PSM.
  • Penjawat awam lantikan baru WAJIB berdaftar sebagai ahli e-PSM di alamat portal epsm.kedah

 

  • Penjawat  Awam Negeri Kedah WAJIB  menggunakan  sistem e-PSM untuk aplikasi berikut:-

Satu portal yang dibangunkan bertujuan untuk memudahkan dan mempercepatkan sistem perkhidmatan bayaran atas talian. Inisiatif yang diwujudkan ini memudahkan urusan pembayaran cukai tanah, sewa perumahan, pinjaman pendidikan, pinjaman usahawan dan pendaftaran kontraktor (iDAFTAR).

 

 

Maklumat yang disediakan adalah seperti berikut:

  • Carian Bil
  • Semak Bil
  • Bayar Bil
  • Pendaftaran Kontraktor (iDAFTAR)
  • Pengumuman Terkini

 

 

iKEDAH

Aplikasi mudah alih iKEDAH adalah satu inisiatif baru oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman dalam menyediakan saluran maklumat pantas Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman kepada rakyat dengan menggunakan telefon pintar masing-masing.

Maklumat yang disediakan adalah seperti berikut:
1. Notifikasi
2. iWarta Kedah
3. iPengumuman
4. iDirektori
5. iNegeri
6. iMarketKedah
7. iTender/Sebutharga
8. iBayaq
9. iCutiKedah
10. iMajlis
11. iAduan
12. iRating
13. iAduan

 

Informasi Kerajaan Negeri Kedah menjadi mudah, cepat dan meluas kepada semua rakyat, pelancong dan pembekal perkhidmatan.

 KENAPA iKedah?