BERITA

BENGKEL PENGURUSAN BENCANA PUSAT KAWALAN OPERASI BENCANA (PKOB) DAN POS KAWALAN TEMPAT KEJADIAN (PKTK) BAGI ZON UTARA

BENGKEL PENGURUSAN BENCANA

PUSAT KAWALAN OPERASI BENCANA (PKOB) DAN POS KAWALAN TEMPAT KEJADIAN (PKTK) BAGI ZON UTARA

(13-15 DISEMBER 2022)

Kursus Pengurusan Aset Dan Stor Kerajaan

Kursus Pengurusan Aset dan Stor Kerajaan

Tarikh: 7- 9 November 2022

Kursus Pengurusan Kewangan

KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN : SISTEM PEMBAYARAN KERAJAAN, PENGURUSAN GAJI DAN ELAUN
Tarikh : 26-28 November 2020

Kursus Pengurusan Rekod dan Fail

Kursus Pengurusan Rekod dan Fail
3-4 Disember 2020 | The Jerai Hill Resort, Gurun

Program Transformasi Minda

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA
27-31 DISEMBER 2020 | BILIK SEMINAR, DEWAN TUANKU PERMAISURI HAJJAH HAMINAH, UniSHAMS